header

Gevorderden (Intermedio)

 
De cursus bestaat uit  2 niveaus verdeeld in 10 + 10 lessen en mede door gebruik van het boek “Chiaro 2” wordt de ‘finesse’ van de Italiaanse taal aangelegd. De cursist zal intensief oefenen door het maken van werkstukken over actuele thema’s. Zoals bij de beginnerscursus zal het materiaal van itaaliaans bestaan uit teksten van liedjes, recepten en krantenartikelen uit de italiaanse actualiteit.
 
Aan het einde van de cursus zal de cursist zijn/haar eigen mening te geven en kan de cursist ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven. De meer ervaren cursist kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en spontaan aan een gesprek deelnemen.
 
CEFR niveau: B1 Modulo 1
Aantal lessen: 10 (om de week)
Lesduur: 1,5 uur (van 19.30-21.00 u)
Prijs: € 170,- + BTW, exclusief 1 boek, inclusief studiemateriaal van itaaliaans.
 
CEFR niveau: B1 Modulo 2
Aantal lessen: 10 (om de week)
Lesduur: 1,5 uur (van 19.30-21.00 u)
Prijs: € 170,- + BTW, exclusief 1 boek, inclusief studiemateriaal van itaaliaans
 
 
CEFR niveau: B2 Modulo 1
Aantal lessen: 10 (om de week)
Lesduur: 1,5 uur (van 19.30-21.00 u)
Prijs: € 170,-  + BTW, exclusief 1 boek, inclusief studiemateriaal van itaaliaans.
 
 
CEFR niveau: B2 Modulo 2
Aantal lessen: 10 (om de week)
Lesduur: 1,5 uur (van 19.30-21.00 u)
Prijs: 170,- + BTW, exclusief 1 boek, inclusief studiemateriaal van itaaliaans.
 
De cursist kan zelf beslissen om door te gaan naar het volgende niveau of niet.